Każdego dnia korzystamy ze zdobyczy technologii. Czyni ona nasze życie łatwiejszym.

Obszary, w których wykorzystuje się technologię w społeczności osób głuchych:

1.      Życie społeczne

2.      Edukacja

3.      Komunikacja i transport

    4.    Życie w domu