Moduly pre využitie techniky  spoločenstvom nepočujúcich

1. Sociálny život

2. Vzdelávanie

3. Komunikácia a doprava

          4. Život v domácnosti