Tí z vás, ktorí utrpeli poškodenie sluchu ako deti alebo sa narodili nepočujúci, majú ťažkosti s rozprávaním, nie sú schopní komunikovať so svetom  bežným spôsobom. Strata sluchu môže byť spôsobená rôznymi situáciami, môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku. Hluchota môže byť prirodzená alebo získaná.