Jazyk a  kultúra sú medzi sebou priamo prepojené, a preto je kultúra nepočujúcich bez posunkovej reči nemysliteľná. Kultúra nepočujúcich sa sama buduje a rozvíja vďaka svojim členom, ktorí si na základe rozširovania hustej siete kontaktov, navzájom vymieňajú informácie.