Projekt má názov "Byť nepočujúcim v spoločnej Európe". Projekt realizuje 5 štátov. Hlavným koordinátorom je Rumunsko, ďalšími účastníkmi sú Slovensko, Poľsko, Nemecko a Turecko. Slovensko má tému "Ľudské práva a osoby so sluchovým postihnutím".