Hľadanie zamestnania a udržanie si svojej práce, môže byť náročné aj za najlepších okolnosti, ale ak trpíte stratou sluchu, môže sa to zdať oveľa ťažšie. Existujú postupy ako byť úspešný na pracovisku aj so stratou sluchu. Musíte však byť informovaný, pripravený, veriť si, zistiť, čo je vhodné pre Vás i pre vášho zamestnávateľa  a nachádzať cesty, ako sa úspešne presadiť.