Topic outline

 • Obszary, w których wykorzystuje się technologię w społeczności osób głuchych:

  Każdego dnia korzystamy ze zdobyczy technologii. Czyni ona nasze życie łatwiejszym.

  Obszary, w których wykorzystuje się technologię w społeczności osób głuchych:

  1.      Życie społeczne

  2.      Edukacja

  3.      Komunikacja i transport

      4.   Życie w domu

  • Obszar I: Życie społeczne

   Bez względu na kraj zamieszkania, każdy człowiek ma prawo i potrzebę uczestniczenia w życiu społecznym.


  • Obszar II: Edukacja

   Ze względu na swoją niepełnosprawność, osoby głuche i niedosłyszące nie mogą w pełni korzystać z instytucji edukacyjnych, bądź też mają problemy ze zrozumieniem nauczanego materiału.


  • Obszar III: Transport

   Łatwy dostęp do informacji, technologii komunikacyjnej oraz usług transportowych jest niezwykle ważny dla rozwoju i komunikacji osób głuchych i niedosłyszących.