Topic outline

 • General

 • CZĘŚĆ 1. HISTORIA ROZWOJU PRAW I WOLNOSCI CZLOWIEKA

  Są też państwa gdzie prawa nie przysługują obcokrajowcom. Co oznacza posiadać prawo, posiadać prawa człowieka? Jakie one właściwie są? Jak i kiedy one powstały? Kto ma do nich prawo i jak mogą być one zdobyte? Które z międzynarodowych dokumentów prawnych mówią o prawach i wolnościach człowieka?

 • CZĘŚĆ 2. PODSTAWOWE PRAWA CZŁOWIEKA PODZIAŁ WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

  Przestudiowaliśmy już część 1. Powiedzieliśmy jak wyglądała historia praw człowieka. Jak i kiedy ludzie zaczeli mówić o swoich prawach oraz myśleć o tym czym są prawa człowieka i kto je posiada.

 • CZĘŚĆ 3. DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE DOTYCZĄCE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA

  Powiedzieliśmy wcześniej, że prawa człowieka mogą być scharakteryzowane jako podstawowe prawa i wolności, które należą do każdego od urodzenia, niezależnie od rasy, płci, narodowości.

 • CZĘŚĆ 4. KARTA ONZ JAKO PODSTAWOWE ŹRÓDŁO UZNAJĄCE PRAWA CZŁOWIEKA. ZNACZENIE GLOBALNE

  Podstawowym prawem czlowieka jest prawo do zycia. Bylo ono wypaczane podczas wiekszosci wojen. Sczególnie podczas dwóch Wojen Swiatowych.

 • CZĘŚĆ 5. POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

  Prawa czlowieka obejmuja prawo do zycia i wolnosci, wolnosc od niewoli i tortur, wolnosc slowa i mysli, prawo do pracy i edukacji oraz wiele innych. Niniejsze prawa powinny dotyczyc wszystkich osób bez wyjatku.
 • CZĘŚĆ 6. UNIA EUROPEJSKA I PRAWA CZŁOWIEKA

  Europejska konwencja praw czlowieka (pelna nazwa: „Konwencja o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci”) jest najwazniejszym miedzynarodowym traktatem dotyczacym praw czlowieka w Europie, gwarantujacym zarówno najwazniejsze prawa, jaki i narzedzia umozliwiajace jednostkom skuteczna obrone wobec panstw, które tych praw nie przestrzegaja.

 • CZĘŚĆ 7. KONWENCJA ONZ O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Celem niniejszej Konwencji jest promowanie, ochrona i zapewnienie pelnego i równego korzystania z praw czlowieka i podstawowych wolnosci wszystkim osobom z niepelnosprawnoscia oraz promowanie poszanowania ich godnosci bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze wzgledu na niepelnosprawnosc.
 • CZĘŚĆ 8. ZWIĄZKI USTAWODAWSTWA MIĘDZYNARODOWEGO I KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA

  Przede wszystkim trzeba powiedziec, ze ustawodawstwo narodowe w dziedzinie praw i wolnosci czlowieka przewiduje, ze kazde panstwo w tym obszarze moze posiadac wlasne prawa oraz regulacje.