Topic outline

 • General

 • Modul 1

  Prečo  nepočujeme? Odkiaľ pochádzajú sluchové postihnutia? Koľko ľudí je nepočujúcich? V súčasnosti má viac ako 500 miliónov ľudí problémy so sluchom.  Počúvanie je veľmi dôležitým zdrojom informácií, umožňuje nám poznať svet, ktorý je okolo nás.

 • Modul 2

  Sluch  je jedným z najdôležitejších zmyslov. Strata sluchu bráni prijímaniu zvukov a stáva sa veľkou ťažkosťou pri skúmaní objektov a javov (nemôžete počuť zvuky z prostredia), v jednoduchých každodenných úlohách, ako sú kultúrne zážitky (napríklad počúvanie hudby), priestorová predstavivosť a pohyb (život bez prijatia varovných zvukov a problémy s udržaním rovnováhy v tme).

 • Modul 3

  Pôvod  posunkovej reči sa datuje do 16. storočia,  kedy sa  narodili  nepočujúce deti v bohatej španielskej rodine de Velasco. Bolo nemožné zdediť dedičstvo  bez riadneho vzdelania, takže bolo potrebné  týmto deťom poskytnúť vzdelanie primerané pre nepočujúcich ľudí.

 • Modul 4

  V prvom prípade mimovládne organizácie oznamujú vaše potreby a problémy miestnej komunite alebo verejným inštitúciám a navrhujú spôsoby efektívneho riešenia týchto problémov a poskytovania pomoci.

 • Modul 5

  Vaše možnosti angažovanosti v kultúrnom živote sú v mnohých ohľadoch obmedzené. Takáto situácia je spôsobená mnohými rôznymi dôvodmi, okrem iného nedostatkom kultúrnych ponúk prispôsobených vašim potrebám.

 • Modul 6

  Slúchadlo - elektronické zariadenie s batériou. Skladá sa z mikrofónu, zosilňovača a koncovky do ucha. Sluchová pomôcka neobnovuje schopnosť počuť, ale pomáha zmenšiť stratu sluchu.