Topic outline

  • General

  • MODUL 1 - Kultúra nepočujúcich – jazyková menšina

    V každom prípade, áno! O kultúre nepočujúcich existuje mnoho vedeckých výskumov a publikácii v Nemecku aj v zahraničí. Podľa toho, ako je hluchota vyhodnotená... Hluchota je potom vnímaná ako hranica medzi dvoma „svetmi“: medzi svetom nepočujúcich a  väčšinou vo svete počujúcich.

  • MODUL 2 - História nepočujúcich a osobitosť posunkovej reči

    Dôležitým a zároveň identifikačným znakom pre kultúru nepočujúcich je posunková reč. Väčšina počujúcich nevie veľa o tomto jazyku – nevie, že je to vôbec skutočný jazyk. Taktiež nepočujúci si dlhý čas nevedeli predstaviť, že budú používať jazyk, ktorý má gramatické štruktúry porovnateľné s inými jazykmi.

  • MODUL 3 - Rozdiely a podobnosti medzi nepočujúcimi a počujúcimi

    Medzičasom je jasnejšie, že skutočne existujú rozdiely medzi nepočujúcimi a počujúcimi ľuďmi, aj keď zdieľajú spoločný kultúrny, spoločenský, geografický a politický priestor.