4. KAMUSAL (DEVLET) ALAN KULLANIMI

İşitme engelli bireylerin, banka, postane, resmi kurumlar vb. yerlerde yüz yüze veya telefon ile ulaşarak hizmet almalarını kolaylaştıran sistemlere ihtiyaçları vardır. Bu şekilde kendi işlerini yapabilmeleri, bağımsız hareket edebilmeleri mümkün olacaktır. Sosyal devlet anlayışını benimseyen ülkelerde bu bir gerekliliktir.

a)    Görüntülü müşteri hizmetleri sistemi
Postane, banka gibi kamusal alanlar tüm insanlar içindir. Uzaktan erişimle veya görüntülü çağrı merkezi yoluyla işitme engelli bireyler, işlemlerini online olarak da yapabileceklerdir.
I.    PTT İşitme Engelliler İçin Çağrı Merkezi 0850 222 1 788
    Postane ile ilgili iş ve işlemler çağrı merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
II.     Bankalar Görüntülü Uzaktan Erişim Merkezi
    (bkz http://www.memurlar.net/haber/476769/ )
III.    Kablosuz Erişilebilir Engelli Yardım Çağrı Butonu
         Banka şubelerine gelen engellilerin hizmet alımlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan bir sistemdir.
    ( http://www.orway.net/index.php/urunler/kablosuz-cagri-butonlari )

Last modified: Monday, 7 November 2016, 6:32 AM