TEKST - JAK UTRZYMAĆ PRACĘ

d.       Prawo pracy

 

Kiedy dostajesz pracę, powinieneś skonsultować Kodeks Pracy.

 

Prawo pracy

·         Podstawowa znajomość przepisów prawa pracy jest ważna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.
Podstawowym i najważniejszym źródłem prawa pracy jest Kodeks Pracy.
Pierwsze definiuje pojęcia pracownika i pracodawcy. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę (lub inną umowę uwzględnioną w kodeksie).
Pracodawca to jednostka organizacyjna bądź pojedyncza osoba, jeśli zatrudnia pracownika
Kodeks pracy zawiera również podstawowe zasady prawa pracy.
Między innymi mówiące o:
- , Prawie każdego do dowolnie wybranego zawodu.

-   o podpisywaniu, zawieraniu umowy o pracę.
 -  Prawie do otrzymywania wypłaty (pełnej wartości i na czas).
- Zobowiązaniu pracodawcy do szanowania godności pracownika.
 - Zobowiązaniu pracodawcy do umożliwiania zawodowego rozwoju pracowników.

 -Normowanym czasie pracy (ilość godzin na tydzień, miesiąc).
 -Urlopach pracowniczych, niepłatnych urlopach.
  -Ochronie kobiet i nastolatków.
 - Możliwości specjalnej ochrony dla osób z uszkodzonym słuchem.

 - Bezpieczeństwie i higienie pracy.

Umowa o pracę może być zawarta na przykład:

·         Na okres próbny

·         Bezterminowo

·         Na ustalony okres

·         Na zatrudnienie tymczasowe

·         Reprezentację


Last modified: Tuesday, 16 May 2017, 6:54 AM