TEXT - SOCIÁLNY ŽIVOT

Sociálny život je v živote základným ľudským právom a v jednotlivých krajinách sa nelíši.

Sociálny život zahŕňa využívanie verejnej (verejné inštutúcie) a sociálnej (reštaurácie, kiná, nákupné centrá atď) sféry, zdravotníckych služieb, sociálnych a zákonných práv, nakupovanie, bezpečnosť a náboženské služby.  Tieto oblasti  by mali byť ľahko dostupné, aby sa dalo žiť nezávislo. Opatrenia urobené v týchto oblastiach pomôžu sluchovo postihnutým ľuďom posilniť  ich v ich schopnosti samostatného života  a zmenšiť problémy vznikajúce z ich postihnutia.

1.1 NÁKUPY:

Nakupovanie je oblasť, kde ľudia komunikujú najviac a tak uspokojujú svoje potreby. Pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých je veľmi dôležité a zásadné, aby boli uspokojené ich potreby počas nákupu nezávisle od prítomnosti sprievodcu.

a) Využitie "inteligentného systému počúvania" – to je systém indukčných slučiek a zosilňovačov pre príjem na systém "T" na slúchadlách.

Systém zvýrazní zvuk v prostredí. Medzinárodný znak "ID" používaný na letiskách, hoteloch, nákupných centrách a modlitebniach ukazuje, že "indukčný systém T" sa používa v prostredí.

Pozrite si podrobnosti:

www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/1-Engelsiz Alisveris Merkezi Deneyimi.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=hBvTgfAHHvY)

 

1.2 MODLITBY

Bohoslužby sú individuálnou potrebou nezávisle od krajiny a viery. Každodenný život nepočujúcich alebo sluchovo postihnutých sa stáva komfortnejším, ak sa môžu dostať do modlitebných miestností ľahko a patrične sa zúčastniť bohoslužby.

 

a) Náboženský slovník v posunkovom jazyku

     Náboženský slovník pripravený v tureckom posunkovom jazyku môžete získať na  nižšie uvedenej adrese.

 

Pozrite si prosím podrobnosti:

www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/3-Diyanet isitme engellilere hizmet.pdf

  

b)  Mobilné aplikácie

Androidové programy, ktoré je možné stiahnuť do mobilných zariadení, môžu pomôcť nepočujúcim alebo sluchovo postihnutým pri ich modlitbách.

                        I.   Čas modlitieb

                        II.  Modlitby pre nepočujúchich

 

1.3  BEZPEČNOSŤ

Nepočujúci alebo sluchovo postihnutí ľudia sa v každodennom živote stretávajú s rizikom, že nezachytia rôzne zvukové upozornenia. V prípade nebezpečných situácií ako napadnutia, okradnutia alebo zablúdenia je pre nich ťažké dostať sa na policajnú stanicu alebo vysvetliť zložitú situáciu, v ktorej sa ocitli.

 

a) linka SMS 155 pre služby pomoci pre postihnutých ľudí

     Jedným z problémov bezpečnosti nepočujúcich alebo sluchovo postihnutých ľudí je obtiažnosť pri telefonovaní na záchranné linky.  Za pomoci využitia  tohto systému je možné ľahko sa  spojiť s policajnou stanicou, aby  oznámili pomocou SMS situácie, kedy potrebujú pomoc.

 

Pozrite si prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/4-155_Polis_imdat.pdf

 

b) Požiarny svetelný poplachový systém

 

Požiarny poplachový systém bol poskytnutý pre nepočujúcich alebo sluchovo postihnutých ľudí v nákupných centrách pre včasné upozornenie na požiar. Na steny stredísk bol nainštalovaný snímač požiarneho poplachu a svetelný systém včasného požiarneho poplachu.

Pozrite si podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/5-Engelsiz Alisveris Donemi Basladi.pdf

 

 

c)  Núdzové volania osôb s poruchou sluchu

Komunikácia je veľmi dôležitým aspektom života nepočujúcich. Systém sa skladá z bezdrôtového tiesňového volania a varovný systém pomáha varovať jednotlivca v čase, keď je požiar, zemetrasenie a katastrofy. Skladá sa z panelov hovorov pre viacnásobné použitie, tlačidiel na zavolanie pre individuálne použitie a živého systému príjemcov varovných hodiniek.

Pozrite si podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/6-Isitme Engelli Acil Uyari Sistemi - Kablosuz Cagri Sistemleri.pdf

 

1.4   VYUŽITIE VO VEREJNÝCH SFÉRACH


Nepočujúci a sluchovo postihnutí ľudia  potrebujú komunikovať v bankách, na pošte a vo verejných inštitúciách  tvárou v tvár alebo by mali byť schopní telefonovať. Ich neprerušená komunikácia  a riešenie situácie nimi samými podporí ich nezávislosť.

 

a)      Služby centra pre videohovory

Poštové úrady, banky a pod. sú pre každú osobu verejnými službami. Opatrením pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých je vytvoriť centrum pre online alebo videohovory.

 

I.                   PTT centrum pre videohovory nepočujúcich ľudí

 0850 222 1 788

  

II.                 Centrum pre videohovory pre banky

Please see details:

Pozrite si prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/7-BDDK engelliler için yonetmelik taslagi - Memurlar.pdf

 

III.    Tlačidlo pre postihnutých ľudí na zavolanie pomoci prístupné bezdrôtovo

                          Tento system je určený pre sluchovo postihnutých ľudí v bankách, aby boli pre nich bankové  služby ľahko dostupné.

Please see details:

Pozrite si prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/8-Kablosuz Cagri Butonlari.pdf


1.5.        VYUŽITIE SOCIÁLNYCH SFÉR

Pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých je potrebné, aby sa zúčastňovali na kultúrnom a sociálnom živote za pomoci center pre videohovory alebo kvalifikovaných pracovníkov pre sociálne a verejné služby.

 

a)      Bezdrôtové systémy volania

Služby sluchovo postihnutým sa poskytujú prostredníctvom bezdôtových systémov vysielača a príjímača, ako sú  systémy privolávania obsluhy – na pláži, v kaviarni v zamestnaneckých sférach...

Pozrite si prosím podrobnosti:

http://www.orway.com.tr

 

b)     Alo174 Food Line (Video Call Centre)

Ministerstvo potravín, poľnohospodárstva a hospodárskych zvierat poskytlo videocentrum "ALO174 GIDA" pre nepočujúcich občanov s cieľom uspokojiť ich verejné požiadavky na bezpečnú stravu a požiadavky na informácie.

Pozrite si podrobnosti:

http://www.alo174.gov.tr/VideoCalls.aspx

c)      Organizovanie sociálnych aktivít ako divadlá, kiná, televízne programy a komerčné podujatia pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých ľudí.

Organizácie a opatrenia pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých sa pripravujú, aby prispeli a mali radi aktivity ako divadlo, kino a televízne zábavné programy a reklamu, ktoré je možné sledovať pomocou znakového jazyka.

Pozrite si prosím podrobnosti:

http://www.sessiztv.net

http://engelsiz.kanald.com.tr

http://www.showtv.com.tr/engelsiz

http://engelsiztrt.tv

http://www.starv.com.tr/engelsiz

 

1.6.     ZDRAVOTNÍCKE INŠTITÚCIE/ZARIADENIA

Je veľmi zásadné a dôležité , aby nepočujúci ľudia mohli v prípade vážnych zdravotných problémov požiadať centrá volania o pomoc, ako aj nájsť kvalifikovaný personál nemocnice, ktorý vie komunikovať a vymieňať si informácie, vrátane posunkového jazyka.

a) Služba 112 pre pohotovosť videa (prístupové zdravotné komunikačné centrum (ESİM)

Ide o úplne novú aplikáciu, ktorá bola po prvýkrát aplikovaná v Turecku. Pomocou Centra v čase mimoriadnej situácie v oblasti zdravia budú môcť ľudia so sluchovým postihnutím alebo nepočujúci komunikovať s ESİM a požiadať o pomoc.

 

Pozrite si podrobnosti:

 

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/9-SB Isitme Engellilere Goruntulu Hizmet.pdf

Last modified: Friday, 19 May 2017, 5:37 AM