TEXT - VZDELÁVANIE

Sluchovo postihnutí a nepočujúci ľudia môžu mať ťažkosti pri využívaní vzdelávacích zariadení alebo problém pri pochopení podstaty veci. Učitelia, ktorí ovládajú posunkový jazyk a budú pracovať pre tieto osoby v školách, pomôžu k tomu, že nepočujúci budú mať vzdelávací život jednoduchší.

 

a)      Staff that knows sign language at school and sign language courses.

Personál, ktorý ovláda posunkový jazyk a kurzy posunkového jazyka.

On-line slovníky posunkového jazyka sú vytvorené pre osoby so sluchovým postihnutím alebo nepočujúcich na úrovni základnej,  strednej školy a univerzitách.

Prosím pozrite detaily:

 

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/10-ORGM Isaret Dili Sozlugu.pdf

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/11-Sign language dictionary - SPREADTHESIGN.pdf

 

b)     Video/Vibrant bell at schools

Video alebo vibrujúci zvonček v školách

Pozrite si prosím podrobnosti:

            https://www.youtube.com/watch?v=od6NGte4gDY

Last modified: Friday, 19 May 2017, 5:39 AM