TEXT - DOPRAVA

Jednoduché využívanie informačných a komunikačných technológií a dopravných prostriedkov nepočujúcimi ľuďmi je potrebné na ich samostatný život a komunikovanie s inými ľuďmi.

3.1 Dopravné služby

V mestskej, medzimestskej a medzinárodnej doprave je dôležité rozširovať používanie posunkového jazyka a medzinárodných symbolov pre sluchovo postihnutých ľudí.

 

a)      User friendly Signings

      Posunky priateľské k užívateľom

Pozrite si, prosím, podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/Isaret_Isaretlemeler_Engelsiz_Kent.pdf

 

b)     Taxi Call Service for deaf people “BiTaksi”

Služba pre volanie taxislužieb nepočujúcimi ľuďmi “BiTaksi”

Deaf people can use the application for text messaging and sharing navigation information with taxi drivers.

Nepočujúci ľudia môžu používať aplikácie na textové správy a  navigačné informácie s taxikármi.

Pozrite si, prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/12- Kolay Taksi–BiTaksi.pdf 

 

3.2 Komunikáca

Komunikácia je základnou potrebou človeka. Jednotlivci sa snažia komunikovať buď s osobnými alebo sociálnymi potrebami. Používajú mobilné zariadenia, tablety,  alebo TV na komunikáciu. Tiež komunikujú tvárou v tvár. Mali by sa urobiť potrebné štúdie, aby pomohli nepočujúcim ľuďom uspokojiť ich potreby komunikácie.

a)      Mobilný videotelefón/ mobilné aplikácie

A)  Video mobilný telefón

Pozrite si, prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/13- ENGELLI VE TEKNOLOJI.pdf 

 

B)  Mobilné aplikácie v posunkovej reči

                                           I.     Vodafone Sign Language Application/Aplikácia Vodafone

                                        II.     Turkish Sign Language Dictionary/Turecký slovník posunkového jazyka

                                     III.     İSEM İBB Disability Directorate/ISEM IBB postihnutých vedenie

                                     IV.     Sign Language/Posunkový jazyk

                                        V.     Turkish Sign Language Alphabet (pre-school)/Abeceda tureckého PJ

(predškoláci)

                                     VI.     Turkish Sign Language Colors(pre-school)/Turecký posunkový jazyk Colors

(predškoláci)

 

C)                Mobile Application for Collective Bargaining for Deaf Citizens/Mobilná aplikácia so žiadosťou o kolektívne vyjednávanie pre nepočujúcich

D)                Vibrant Morse Alphabet/Vibarčná Morseova abeceda

Aplikácie budú použité prvý krát v Turecku.

Pozrite si prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/14-Isitme engellilermucize cihaz videosu _ Sabah TV.pdf 

D) Mobile Software for deaf people to teach technology/Mobilné programy pre vzdelávacie technológie pre nepočujúcich

 

E)                 Mediator Service to contact with deaf people on mobile phone/ Sprostredkovateľská služba pre kontakt s nepočujúcimi na mobile

Textové správy a videhovory v reálnom čase: inovatívne možnosti komunikácie.

Pozrite si, prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/15-Technology for the Deaf.pdf

b)     Tabletová aplikácia:

 “MotionSavvy” je tablet, ktorý prekladá znakový jazyk na písaný text.

c)      Robot na vyučovanie posunkového jazyka vytvorený Technickou univerzitou Istanbul

Humanoidné roboty sa používajú ako vyučovacia metóda posunkového jazyka.  Humanoidné roboty sa používajú ako navigácia na komunikáciu s nepočujúcimi deťmi na hľadanie efektívnych komunikačných techník.

 

Pozrite si, prosím, podrobnosti:

 

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/16-ITU Cognitive and Social Robotics Laboratory.pdf

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/17-Tech Tackles Sign Language -- MotionSavvy.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Kj51RNZAM9k )

 

d)     Centrum pre videohovory Samsung

Samsung vyvinul centrum pre videohovory pre nepočujúce osoby

Pozrite si prosím podrobnosti:

http://www.ubed.org.tr/projeler/BDIE/18-Gorutulu cagri merkezi_Samsung DuyanEller.pdf


Last modified: Friday, 19 May 2017, 5:42 AM