WIDEO A - Aktywność Głuchych w sferze kultury

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=Cd_8Sr_IBMI, aby otworzyć zasób.