WIDEO A - Aktywność Głuchych w sferze kultury

Click https://www.youtube.com/watch?v=Cd_8Sr_IBMI link to open resource.