WIDEO B - Sport osób niesłyszących

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=qErzGtdI7xM, aby otworzyć zasób.