WIDEO B - Edukacja osób niesłyszących

Click https://www.youtube.com/watch?v=awRhncBwaYI link to open resource.