WIDEO B - Edukacja osób niesłyszących

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=awRhncBwaYI, aby otworzyć zasób.