TEXT SVK - ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA. ROZDELENIE ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD