VIDEO - MEDZINÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD

Kliknij link https://youtu.be/WB1y6Nviykg, aby otworzyć zasób.