VIDEO - CHARTA OSN AKO ZÁKLADNÝ ZDROJ UZNANIA ĽUDSKÝCH PRÁV. CELOSVETOVÝ VÝZNAM

Click https://youtu.be/9P7SJZmJb-E link to open resource.