VIDEO - CHARTA OSN AKO ZÁKLADNÝ ZDROJ UZNANIA ĽUDSKÝCH PRÁV. CELOSVETOVÝ VÝZNAM

Kliknij link https://youtu.be/9P7SJZmJb-E, aby otworzyć zasób.