VIDEO - CHARTA OSN AKO ZÁKLADNÝ ZDROJ UZNANIA ĽUDSKÝCH PRÁV. CELOSVETOVÝ VÝZNAM

Kliknite na odkaz https://youtu.be/9P7SJZmJb-E pre otvorenie URL.