TEXT SVK - CHARTA OSN AKO ZÁKLADNÝ ZDROJ UZNANIA ĽUDSKÝCH PRÁV. CELOSVETOVÝ VÝZNAM