VIDEO - VZŤAH MEDZINÁRODNEJ A NÁRODNEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI ĽP A MOŽNOSTI OCHRANY ĽP OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Click https://youtu.be/hhY3zTWdU08 link to open resource.