VIDEO - VZŤAH MEDZINÁRODNEJ A NÁRODNEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI ĽP A MOŽNOSTI OCHRANY ĽP OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Klicken Sie auf 'https://youtu.be/hhY3zTWdU08', um die Ressource zu öffnen