VIDEO - VZŤAH MEDZINÁRODNEJ A NÁRODNEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI ĽP A MOŽNOSTI OCHRANY ĽP OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Kliknij link https://youtu.be/hhY3zTWdU08, aby otworzyć zasób.