VIDEO - VZŤAH MEDZINÁRODNEJ A NÁRODNEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI ĽP A MOŽNOSTI OCHRANY ĽP OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Kliknite na odkaz https://youtu.be/hhY3zTWdU08 pre otvorenie URL.