VIDEO - VZŤAH MEDZINÁRODNEJ A NÁRODNEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI ĽP A MOŽNOSTI OCHRANY ĽP OSÔB SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM

Adresi açmak için https://youtu.be/hhY3zTWdU08 bağlantısını tıklayın.