TEXT - Carta Națiunilor Unite ca sursă de bază care recunoaște drepturile omului și importanța sa