WIDEO - Historia Głuchych i charakterystyka języka migowego

Click https://www.youtube.com/watch?v=1eJ6PH_0q-4 link to open resource.