WIDEO - Historia Głuchych i charakterystyka języka migowego

Kliknij link https://www.youtube.com/watch?v=1eJ6PH_0q-4, aby otworzyć zasób.