WIDEO - Historia Głuchych i charakterystyka języka migowego

Adresi açmak için https://www.youtube.com/watch?v=1eJ6PH_0q-4 bağlantısını tıklayın.