VIDEO - O trhu práce pre ľudí so sluchovým postihnutím

Kliknij link https://youtu.be/kIRKi_JRpPY, aby otworzyć zasób.