WIDEO A - Trudności językowe i komunikacyjne osób niesłyszących

Click https://www.youtube.com/watch?v=U10AGKnLx68 link to open resource.