WIDEO A - Język migowy - Kultura Głuchych

Click https://www.youtube.com/watch?v=Ru4mYFLEWug link to open resource.