WIDEO B - Język migowy - bariery i przeszkody

Click https://www.youtube.com/watch?v=m7jx7wTGEO0 link to open resource.