WIDEO A - NGO dla niesłyszących i ich rola w integracji

Click https://www.youtube.com/watch?v=xhWys7WtbMI link to open resource.