WIDEO B - Organizacje wspierające niesłyszących

Click https://www.youtube.com/watch?v=7tGH9tmKwDo link to open resource.